Leucin och åldrande


Av Paul C. Henning, Ph.D. CSCS

2014-05-19

Kategori: Forskning

Leucine


När vi åldras så förändras vår kropp, såsom att anabola hormoner minskar t.ex. tillväxthormon och IFG-1 [1].  Dessutom förändras kroppsformen när vi blir äldre vilket inkluderar mer underhudsfett  speciellt viscerala adipocyter, vilket förknippas med ökad plasmakonenctration av insulin och leptin, även ökat insulinmotstånd[2].  Dessutom när vi blir äldre så får vi en försämring av muskelmassan (sarkopenia), styrka och funktionell kapacitet med ökad risk för fetma och typ-2-diabetes.[2].

Tidigare forskning har kommit fram till att proteinsyntesen minskar efter man intagit en normal proteinmåltid hos den äldre befolkningen [3].  En högre dos (2,8 gram) av leucin jämfört med en mindre dos (1,7 gram) stimulerade proteinsyntesen mycket bra hos äldre personer, då däremot båda dessa doser stimulerade proteinsyntesen hos yngre personer. Mycket få studier har undersökt långtidseffekter på leucin och hur det påverkar kroppssammansättningen.

Forskningen…

Forskningen gick ut på att testa hypotesen att intag av leucin större delen av vuxna livet kan förändra kroppssammansättningen genom att minska underhudsfett och dämpa förlusten av muskelmassa, och att främja tecken på metaboliska risktecken på kroniska sjukdomar man dragit på sig [4]. Äldre råttor (6 månader gamla) delades upp i två grupper, en grupp fick 4% leucin i 40 veckor och den andra fick en kontrolldiet i 40 veckor. Den här tiden representerar i stort sett hela deras vuxna liv. Man undersökte kroppsvikt, matintag, kemiska sammansättningen på kadaver, tecken på kroniska sjukdomar och näringstatus på protein.

Resultaten…

De viktigaste upptäckterna:

Tillskott med leucin dämpade viktökning, ansamling av underhudsfett och Hyperleptinemi vilket förknippas med åldrande. Lång tids användning av leucin gav en betydande hämmande effekt på fettinlagringen vilket syndes av massan på de viskerala fettdepåerna och procenten av underhudsfett. Leptinkoncentrationen är ett tecken på mängden kroppsfett [5] och serumleptinet var betydligt högre hos kontrolldjuren jämfört med den vuxna gruppen.

Lipid- och glykemiska profiler påverkades inte av tillskott med leucin. Tillskott med leucin förebyggde inte förlusten av muskelprotein under åldringsprocessen .

Sammanfattning…

Resultaten i studien bekräftar tidigare upptäckter som påvisar att leucin bidrar till mindre underhudsfett[6]. Leucin påverkade inte kroniska sjukdomar som man dragit på sig (tex kolesterol, triacylglycerol, glykemi). Dessutom var leucinanvändning under lång tid inte effektivt för att hämma de negativa effekterna av åldrande såsom muskel-RNa, proteinkoncentration, totalt kroppsprotein och ren muskelmassa.

Det är viktigt att tänka på att ingen träningsstimulans var med i studien. Samma åldersgrupp som används i studien, kan vid styrketräning få en tilläggseffekt genom att förbättra leucinet i kosten. Dessutom kan leucin kombinerat med styrketräning fungera annorlunda i denna åldersgrupp när det gäller proteinmassan. Oavsett hur det är med det, så är det klarlagt att leucin bidrar till fettförbränning när man åldras.   

Ref:

1.    Sherlock, M. and A.A. Toogood, Aging and the growth hormone/insulin like growth factor-I axis. Pituitary, 2007. 10(2): p. 189-203.

2.    Matsumoto, A.M., et al., Aging and the neuroendocrine regulation of reproduction and body weight. Exp Gerontol, 2000. 35(9-10): p. 1251-65.

3.    Dardevet, D., et al., Postprandial stimulation of muscle protein synthesis in old rats can be restored by a leucine-supplemented meal. J Nutr, 2002. 132(1): p. 95-100.

4.    Vianna, D., et al., Long-term leucine supplementation reduces fat mass gain without changing body protein status of aging rats. Nutrition, 2012. 28(2): p. 182-9.

5.    Maffei, M., et al., Leptin levels in human and rodent: measurement of plasma leptin and ob RNA in obese and weight-reduced subjects. Nat Med, 1995. 1(11): p. 1155-61.

6.    Donato, J., Jr., et al., Effects of leucine supplementation on the body composition and protein status of rats submitted to food restriction. Nutrition, 2006. 22(5): p. 520-7.

Tillbaka