Varför ökar hormonutsöndringen efter man tränat?


Av AST Sports Science

2012-10-30

Kategori: Frågor/Svar

När man tränar korta och intensiva pass såsom Max-OT är det känt att utsöndringen av tillväxthormon (GH) ökar markant. Toppen verkar inträffa timmarna direkt efter träningen. Även om forskningen inte är helt tydlig inom detta, så tror man att

CLA kanske påverka uthålligheten


Av Paul Cribb Ph.D. CSCS.

2012-10-29

Kategori: Forskning

Varje månad verkar det komma en ny studie som tar upp ytterligare fördelar med CLA. Tidigare forskning på människor har kommit fram till att CLA bidrar till bättre fettmetablism. Fett är en viktig energikälla. Teoretiskt sätt, så skulle en bättre fettmetabolism kunna bidra till att man få mer energi vid träningen.

Högintensiv träning bränner fler kalorier än lågintensiv träning


Av Paul Cribb Ph.D. CSCS.

2012-10-28

Kategori: Nyheter

American College of Sports Medicine (ACSM) håller möte varje år och det är där man ska vara om man vill få reda på det senaste för att bygga en bättre kropp. Här kommer en summering av den forskning som presenterades.

Hur ska man ta kreatin för att få bäst resultat?


Av Paul Cribb Ph.D. CSCS.

2012-10-27

Kategori: Frågor/Svar

Det finns forskning där man var tvungen att blanda kreatin i varmt vatten. Det gjordes därför det var nödvändigt och för att deltagarna inte skulle veta vad det intog. Nu var också den här forskningen väldigt gammal, förr i tiden så var kreatin som grovt sand. Om någon rekommenderar att du ska ta kreatin i varm vätska, så är det inte någon bra kvalité på kreatinet.

Ditt eget kosttillskottsschema


Av Dana Bushell

2012-10-26

Kategori: Artiklar

Jag har tränat i ungefär 18 år. Under den här tidsen har jag experimenterat med nästan alla övningar som existerar, varenda diet har haft med uppnåendemål och ändlöst med kosttillskott, varenda produkt har jag använt för att uppnå den perfekta fysiken (åtminstone min version av den perfekta fysiken).

Jag har funderat på cirkelträning som styrketräning. Vad tycker du om den idén?


Av Paul Cribb Ph.D. CSCS.

2012-10-25

Kategori: Frågor/Svar

Låt oss nu tänka så här istället att du ska försöka bygga så mycket muskelmassa på så kort tid som möjligt (jämfört med att förbättra prestationen av skicklighet med styrketräning om du tävlar i någon sport). När man styrketränar belastar du musklerna och påbörjar på så sätt tillväxten.